In de afgelopen maanden werd er door Hartsave Leuken weer hard gewerkt aan een veiliger leefklimaat op Leuken. Zo werd de website geupdated door Ron Fransen en werden er door Ron Haex weer opleidingen verzorgd. Na twee avonden van intensief leren en trainen konden weer drie nieuwe vrijwilligers het diploma in ontvangst nemen.

Nieuwe vrijwilligers nodig
Omdat er ieder jaar vanwege persoonlijke omstandigheden vrijwilligers afhaken, moeten we ook blijven werven en opleiden. Zou ook jij een bijdrage willen leveren aan een Hartsave Leuken, dan nodigen wij jou van harte uit om je aan te melden voor de opleiding die we ieder voorjaar verzorgen.

Wil je meer weten over wat we voor de inwoners van Leuken doen, ga dan naar onze website www.Hartsaveleuken.nl Deze website werd weer nieuw leven ingeblazen en is weer up-to-date. Hier kun je ook lezen hoe jij je kunt aanmelden als vrijwilliger. We zien je aanmelding graag tegemoet.