Hartsave Leuken redt levens en goed opgeleide vrijwilligers en een optimale dekking AED’s zijn van levensbelang. Vrijwilligers die hart hebben voor onze wijk hebben geld en een actief bestuur nodig om goed te kunnen functioneren. Blij zijn zij met de donaties die zij dit jaar hebben ontvangen.

Donaties
Hartsave Leuken heeft een fantastische donatie ontvangen van de sponsorwinkel van mevrouw Philipsen. In totaal heeft zij met haar vrijwilligerswerk 660 euro opgehaald. Wij zijn hier heel dankbaar voor. Voorzitter Jack Thiessen nam de gift in ontvangst.

Bijdrage Wijkraad Leuken – gezien het wijkbelang van Hartsave Leuken heeft het bestuur besloten jaarlijks een bedrag van 250 euro bij te dragen.

Collecte in wijk – in juni hebben we gecollecteerd in onze wijk; we hebben het mooie bedrag van 250 euro opgehaald. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen!

Vacatures

Secretaris
Per 1 januari 2023 zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris.
Wat houden de werkzaamheden in?

  • Je verzorgt de communicatie voor de stichting in afstemming met de voorzitter en penningmeester.
  • Je denkt mee in het organiseren van activiteiten van HSL om geld te genereren.
  • Je notuleert de bijeenkomsten die ongeveer 10x per jaar plaatsvinden en
  • verzorgt de mailing omtrent cursusaanbod 2x per jaar. Maandelijks vraagt dit ongeveer twee uur inspanning. Een leuke klus met twee aardige bestuursleden.

Bestuurslid
Wij hebben ook nog ruimte voor een bestuurslid die onderdeel uitmaakt van een goed geoliede stichting. Iemand die wil bijdragen aan een goede sfeer en activiteiten voor de vereniging. Dit vraagt ongeveer twee uur gemiddeld per maand van je tijd.

Herhalingslessen
De jaarlijkse herhalingslessen worden gepland. Binnenkort ontvang je de uitnodiging.

Kijk ook op de website van Hartsave Leuken