Nieuw bestuurslid HSL
Als inwoner van onze mooie wijk Leuken wil ik graag mijn maatschappelijke bijdrage leveren aan het welbevinden van onze buurtbewoners. Ik doe dit onder andere al enkele jaren als vrijwilliger van Hartsave Leuken.

Wanneer ik een oproep krijg, snel ik mij naar de opgegeven locatie om iemand in mijn directe buurt te helpen in de noodsituatie waarin deze verkeert. Ik heb ervaring in het handelen in noodsituaties en onderhoud mijn reanimatie-vaardigheden door het volgen van de herhalingstrainingen die Hartsave Leuken biedt. Omdat ik het belangrijk vind dat er bij een hartfalen van een van onze Leukenaren de juiste actie wordt ondernomen, heb ik mij aangemeld om het bestuur van de Stichting Hartsave Leuken als secretaris de ondersteunen. Op deze manier wil ik er mede voor zorg dragen dat er voldoende gekwalificeerde vrijwilligers en AED’s zijn om deze levensreddende hulp aan onze buurtbewoners te kunnen bieden.

Graag roep ik iedereen die ook zijn bijdrage wil leveren aan een Hart-Veilig-Leuken op om zich aan te melden via de website Hartsaveleuken.nl Graag bieden wij gratis trainingen en AED’s hiervoor aan.

Op 4 en 18 april houdt Hartsave Leuken instructiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers die een AED kunnen bedienen. Door coronatijd is het aantal bevoegde vrijwilligers teruggelopen. Tijd om nieuwe betrokken wijkbewoners op te roepen zich op te geven voor de instructiebijeenkomsten.

In de wijk Leuken zet Hartsave Leuken zich in om ervoor te zorgen dat er in de wijk Leuken voldoende AED’s zijn. Deze mogen alleen door bevoegde vrijwilligers worden gebruikt wanneer er een melding van hartfalen in onze woonwijk wordt doorgegeven aan 112. In zo'n geval is het van levensbelang dat er binnen zes minuten gestart wordt met reanimatie. Vrijwilligers die in de buurt zijn krijgen van de 112-alarmcentrale een melding om in actie te komen. Meld je aan via de website van Hartsave Leuken.

In het najaar worden er herhalingstrainingen georganiseerd voorvrijwilligers die eerder zijn opgeleid.