2023 was weer, een jaar met veel activiteiten in de wijk – spooktocht, paaseieren zoeken, jeu de boulen, pompoenen versieren, St. Maartens vuur, kerstkunstwerken – om een aantal te noemen. Ook zorgden we samen voor een veilige en leefbare wijk.
De 30-km sticker actie werd door vele Leukenaren omarmd en we kijken samen met het IKC, omwonenden en gemeente naar nog meer mogelijkheden om de parkeer- en verkeersdrukte rondom de school veiliger te maken. Ook de Newborn actie voor jonge ouderparen loopt met veel succes door. Dank aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. De Wijkraad is het hele jaar door betrokken bij alle onderwerpen die Leuken aangaan en heeft de relevante bijeenkomsten bijgewoond van gemeente en projectontwikkelaars.

Voor 2024 hebben we weer ideeën genoeg. De voorbereidingen voor een spooktocht in februari zijn in volle gang; het wordt echt iets bijzonders. Een wens vanuit de wijk is om weer een RommelRoute te organiseren. Hier moeten we in januari al voor aan de slag in verband met aanvraag vergunning, enz. We willen de route een beetje inkorten door drie centrale plekken in de wijk aan te wijzen, zodat ook mensen die buiten de drukke straten wonen kans hebben hun spulletjes aan te bieden. Zodra een datum bekend is doen we een oproep voor hulp. Zonder extra handjes gaat het ons niet lukken de organisatie rond te krijgen.

Heb je ideeën voor een nieuwe activiteit? Wil je ook wat betekenen voor de wijk Leuken en kennismaken met het bestuur? Mail naar voorzitter@wijkraad-leuken.nl