De zes nieuwbouw huizen zijn opgeleverd, er wordt druk gewerkt aan de infrastructuur en dit jaar wordt de groenstrook ingericht. De oude parkeerplaats heeft een ware transformatie ondergaan mede dankzij de inbreng van de klankbordgroep waar de nieuwe bewoners, omwonenden en wijkraad zitting in hadden.

Nieuwe parkeerplaatsen voor omwonenden en hun bezoek, een groene strook met bomen, struiken, wadi’s en een wandelpad naar het Luuëkerpârk en haar moestuintjes.

De inspraak van de Wijkraad bij de Gemeenteraad van Weert, waarin een voorstel werd gedaan om aan de Sportstraat zes koopwoningen te bouwen, heeft het mogelijk gemaakt de oude parkeerplaats bij de Sporthal om te toveren in een oase voor mens, vogels en insecten.

Zie ook het artikel en meer foto’s op Weertdegekste