Eind vorig jaar heeft WeertEnergie de plannen voor een zonnepark aan de Leveroysedijk (oude afvalberg) geconcretiseerd. Alle randvoorwaarden zijn rond! Het park zal bestaan uit een kleine 10.000 zonnepanelen, voldoende om 1500 huishoudens van groene energie te voorzien.

Cable pooling
Het windpark van WeertEnergie heeft capaciteit over. Deze week is Enexis bezig met het trekken van een nieuwe kabel met meer vermogen, zodat het zonnepark kan worden aangesloten. Daarom staan de drie windmolens een weekje stil. De verwachting is dat in april 2023 met de aanleg van het zonnepark wordt begonnen. Als alles meezit kan vanaf juli 2023 het zonnepark 5400 MWp aan groene stroom leveren aan de huishoudens in Weert.

Weer een flinke bijdrage aan de ambitie van de gemeente Weert om in 2030 energieneutraal te zijn.