Omwonenden hebben het vast gemerkt. Vandaag werden er ook werkzaamheden uitgevoerd aan de klinkervakken op de straten tussen de Voorstestraat en Tromplaan. Dit zal nog de rest van de week voortduren. Afsluitingen duren over het algemeen kort en een verkeersregelaar wordt zo nodig ingezet. 

De gemeente verzoekt aanwonenden van onderstaande straten ervoor te zorgen dat bij de klinkervakken en 10 meter ervoor en 10 meter erna vrij zijn van auto’s, zodat dat asfaltwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Hierbij de lijst van klinkervakken* welke de komende dagen worden hersteld met asfalt.

De klinkervakken aan de volgende straten worden geasfalteerd:

  •             Voorstestraat
  •             Eburonenhof
  •             Gothenhof
  •             Tromplaan
  •             Piet Heinstraat
  •             Evertsenstraat
  •             Doormanstraat
  •             Sint Jobstraat

Bij al deze straten wordt een rijdende/tijdelijke afzetting toegepast met ondersteuning van verkeersregelaars.

Er kan enige (tijdelijke) verkeershinder ontstaan in bovengenoemde straten en zal voornamelijk het gemotoriseerd verkeer moeten omrijden.

*de klinkervakken zijn ontstaan tijdens eerdere herstelwerkzaamheden of bij werkzaamheden aan leidingen e.d. in de straat.