De wijk- en dorpsraden van diverse dorpen en wijken in Weert hebben hun grote bezorgdheid geuit over de mogelijke verkeersgevolgen van de voorgenomen vestiging van een logistieke campus op Kanaalzone II.

De betrokken dorpen/wijken zijn Rond de Kazerne, Boshoven, Laarveld/Hushoven, Biest, Leuken, Keent, Moesel en Altweerterheide. In een gezamenlijke brief (zie onder) aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad roepen ze op om geen toestemming te verlenen voor dit initiatief.

Zij uiten hun grote zorgen over de verkeersgevolgen door de voorgenomen vestiging van Warehouses op Kanaal zone II.

“Wij voorzien een ontoelaatbare, niet meer terug te draaien overbelasting van de Randweg en aangrenzend wegennet binnen de wijken in Weert. Dit zal verregaande consequenties opleveren voor zowel de bereikbaarheid binnen de Gemeente als ook de leefbaarheid van onze wijken.”

De Wijk- en Dorpsraden zijn van mening dat het aantal van dergelijke grote, logistieke dienstverleners binnen onze gemeentegrenzen, het verantwoorde maximum al heeft overschreden.

Zie artikel Weertdegekste

Brief gezamenlijke wijkraden 3 okt 2023