Vorige maand heeft de aannemer de wanden van de waterpartijen rondom het Vrouwenhof verstevigd en roosters aangebracht om de overlast van bevers terug te brengen. Deze week, woensdag en donderdag, worden de laatste werkzaamheden verricht.

Tijdens de werkzaamheden in april bleek dat op sommige plekken de roosters niet voldoende, of niet mogelijk, waren. Daarom worden nu ter versteviging onderaan de oevers grote stenen (niet of nauwelijks zichtbaar) aangebracht.

Omwonenden en wandelaars kunnen enige overlast ervaren van deze werkzaamheden.