Vrijdag 25 november kwam Lizbeth Steinbach, wethouder Duurzaamheid en Energie, Mobiliteit, Vastgoed, Onderwijs, Leefbaarheid & Participatie, kennismaken met het bestuur van Wijkraad Leuken en natuurlijk onze mooie wijk. Locatie het prachtig gelegen gebouw van Schutterij St. Job aan de Kaaskampweg.

Vanuit de gemeente waren ook aanwezig, Cheryll Verhoeven, regisseur Leefbaarheid en Gerard van der Hoeven, projectleider OCO (onafhankelijke cliëntenondersteuning). Alle drie waren onder de indruk van onze mooie, groene wijk met prachtig buitengebied en de vele voorzieningen.

Na een kennismakingsrondje legde de voorzitter Thea Scholts, aangevuld door de andere bestuursleden Truus Janssen (secretaris/penningmeester) en Jan Leenders (bestuurslid)*, uit waar onze Wijkraad zich zoal mee bezighoudt:

  • activiteiten voor jong en oud
  • beheer en onderhoud Luuëkerpârk, inclusief moestuincomplex
  • ondersteuning wijkinitiatieven (ondersteuning /pr voor verenigingen in de wijk en andere initiatieven zoals de filmdocumentaire over gehucht Leuken)
  • deelname aan overleggen met gemeente en projectontwikkelaars (nieuwbouw, verkeersveiligheid, invulling groen)
  • Samenwerking met scholen (IKC en Kwadrant), verenigingen zoals scouting St. Job, HartSave Leuken, TC Weert-Oost, Schutterij St. Job, lokale ondernemingen en Gezondheidscentrum Leuken en aangrenzende wijkraden Graswinkel, De Biest en Groenewoud
  • en natuurlijk heel belangrijk, bijna dagelijkse communicatie via website, nieuwsbrief (wijkflits), Hoplr,  en FaceBook/Instagram over voor de wijkbewoners belangrijke en interessante onderwerpen en activiteiten.

Wensen en zorgen
Ook passeerden een aantal wensen en zorgen van de Wijkraad de revue zoals veiligheid: er wordt te hard gereden in de wijk, de slechte staat van wegen met name in het buitengebied , onleesbare straatnaamborden en de bewegwijzering naar schutterij, voetbal- en tennisclub. De wethouder stelde een wijkschouw voor waarin de knelpunten in beeld gebracht kunnen worden.

Verder kwam aan de orde dat de Wijkraad zoekende is hoe (eenzame) ouderen en de oudere jeugd (12-16 jaar) te bereiken en wat zij hiervoor zou kunnen betekenen. Ook het gebruik en beheer van de Buurt Preventie app kwam ter sprake.

Het was een prettig en informeel gesprek. De wethouder gaf aan dat zij bijna alle dorps- en wijkraden had gesproken. Ook zegde zij toe dat begin volgend jaar een bijeenkomst wordt gepland voor en door alle dorps- en wijkraden.

*Helaas was het vierde bestuurslid Roel Franssen, beheer Luuëkerpârk en coördinator activiteiten, verhinderd.