Burgemeester en wethouders van Weert maakten maandag 30 oktober kennis met een groot aantal inwoners van Leuken, Groenewoud en Biest. Zo’n 80 belangstellenden kwamen naar Het Kwadrant. Vier inwoners presenteerden in de aula een onderwerp, aangaande hun wijk; een onderwerp dat hen na aan het hart ligt. 

Voor Leuken was dit de verkeersveiligheid rondom het IKC en het buitengebied. Dennis Stultiens, namens de MR van de school en wijkraad Leuken, en Jos IndenKleef namens Buurtschap Uuls Graad Heukse, maakten duidelijk waar de knelpunten lagen en uitten hun zorgen over de veiligheid van onze inwoners, vooral van de kinderen en wandelaars.

Marloes Rutten van wijkraad Groenewoud had een helder verhaal over de hobbels die je tegenkomt als je iets wilt organiseren in je buurt of wijk. Er zijn zoveel regels dat het soms bijna onmogelijk lijkt om een activiteit te realiseren in je wijk. Herkenbaar: Wijkraad Leuken loopt hier ook vaak tegen aan. Gerard Hendriks vanuit wijk Biest sprak over park De Weijer, gericht op de rol die het wijkpark in de wijk inneemt, hoe het voor verbinding zorgt en sociale contacten.

Hoe pakken we het daar aan en hoe ga je als gemeente en gemeenschap om met zo’n initiatief?

Veel van deze onderwerpen zijn ook actueel voor onze wijk, denk maar aan het organiseren van Sint Maarten, een RommelRoute en het onderhoud van het Luuëkerpârk.

Daarna kon iedereen in twee rondes in gesprek gaan met de wethouders en burgemeester. Sommige tafels waren druk bezocht, zoals die van Suzanne Winters (wethouder, Samenleving & Inwoners,  Ruimte & Economie,  Middelen & Bestuur) en Lizbeth Steinbach (wethouder, Samenleving & Inwoners, Ruimte & Economie, Middelen & Bestuur). Met wethouder Steinbach werden de Leuker zorgen over verkeer en nog veel meer onderwerpen besproken door inwoners van onze wijk.

Ter afsluiting vatte de burgemeester en wethouders hun bevinden kort samen en dankten de inwoners voor hun komst.