Geef het voorbeeld en ga liefst NIET in het weekend jouw afval naar de containers brengen.
Kennelijk bedenkt iedereen dat en raken de afvalbakken overvol. Door de week worden de containers regelmatig geleegd.

Ook wordt er troep naast de containers geplaatst die er helemaal niet hoort. Dit is meestal afval dat naar de milieustraat moet worden gebracht. Voor bewoners van Weert kan dit een aantal keren gratis per jaar via de Weerterlandpas. Kijk op de website van de gemeente Weert.

Alleen met hulp van iedereen kunnen we onze wijk schoon en veilig houden!