Wijkraad en omwonenden zijn de laatste maanden betrokken geweest bij de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de Beemdenstraat en Achterstestraat. Deze week is het plan definitief goedgekeurd door de betreffende ambtenaren.

De stukken zullen aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd ter goedkeuring op 24 oktober 2023.

De aannemer is inmiddels met de voorbereidingen gestart en zal waarschijnlijk op 25 oktober 2023 met de uitvoering starten. De bewoners worden geïnformeerd.

Uitvoeringstekening

Beplantingsplan