In de wijk Leuken zet de Stichting Hartsave Leuken zich ervoor in om verspreid over de wijk voldoende AED’s te hebben en te onderhouden. Deze kunnen door alle bevoegde vrijwilligers worden gebruikt wanneer er een melding van hartfalen in onze woonwijk is. Om voldoende bevoegde vrijwilligers te hebben, organiseert de stichting op 4 en 18 april instructiebijeenkomsten.

Bij een melding van hartfalen is het van levensbelang dat er binnen 6 minuten gestart wordt met de reanimatie. Vrijwilligers die in de buurt zijn of wonen krijgen van de 112-alarmcentrale een melding om in actie te komen. We streven daarom naar voldoende vrijwilligers die verspreid in onze wijk wonen en die snel en goed getraind in actie kunnen komen.

Om voldoende bevoegde vrijwilligers te hebben, organiseert de stichting op de dinsdagen 4 en 18 april instructiebijeenkomsten van ca. 2 uur in het IKC-Leuken.

In het najaar organiseren we herhalingstrainingen voor vrijwilligers die eerder zijn opgeleid.

Aanmelden kan op via de website www.hartsaveleuken.nl of door een mail te zenden aan secretaris@hartsaveleuken.nl.