Dinsdag 16 januari organiseerde de gemeenteraad Weert het Omgevingscafé. Wij vanuit Leuken waren natuurlijk ook aanwezig. Bij Theatercafé de Huiskamer in Weert kwamen inwoners, raadsleden en ambtenaren bij elkaar. Samen gingen ze in gesprek over de ontwerp Omgevingsvisie.

Het Omgevingscafé
Tijdens deze bijeenkomst is een algemene presentatie gegeven over de Omgevingsvisie Weert. Wat betekent dit voor Weert, inwoners, ondernemers en bezoekers? Tijdens de daaropvolgende thema-sessies ontstonden boeiende gesprekken waarbij vragen zijn beantwoord, maar ook ideeën, wensen en onduidelijkheden kenbaar zijn gemaakt.

De raadsleden en aanwezige ambtenaren zijn erg blij deze gesprekken gevoerd te hebben. Deze sessies zijn een waardevolle bijdrage om te horen hoe de ontwerp Omgevingsvisie leeft onder de inwoners. En dit kan invloed hebben op hoe de raadsleden het vervolgtraject van de Omgevingsvisie aanpakken. De raadsleden willen alle aanwezigen dan ook nogmaals bedanken voor hun bijdrage.

Zienswijze en verdere informatie
Alle inwoners hebben de mogelijkheid formeel te reageren op de ontwerp Omgevingsvisie. Dit kan je doen door middel van het indienen van een zienswijze per brief naar de gemeente Weert of per e-mail naar omgevingswet@weert.nl. Na de ter inzage periode van 8 weken worden alle reacties en zienswijzen verzameld en gedeeld met de raad. De raad besluit uiteindelijk of deze zienswijzen worden meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie.

De ontwerp Omgevingsvisie Weert inclusief bijlagen ligt van 7 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen via www.weert.nl/openingstijden.

De ontwerp Omgevingsvisie ook online te vinden: www.weert.nl/omgevingsvisie

Ook met de gemeenteraad in gesprek?
Donderdag 29 februari staat het volgende Raadscafé weer op de agenda. Op een informele manier vragen en problemen voorleggen aan de lokale politiek. Meer informatie hierover volgt snel via de kanalen van de gemeenteraad.

Artikel werd gepubliceerd op Weertdegekste