Vanaf 5 oktober kunnen kinderen van 7 tot en met 13 jaar weer worden aangemeld voor Club Extra. Club Extra bestaat uit een jaarprogramma en is speciaal bedoeld voor kinderen die lastig aansluiting vinden bij reguliere sport- en cultuuractiviteiten. 

Het wordt aangeboden vanuit de samenwerking tussen RICK, PGZ, Stichting Choice 4 Sport en Punt Welzijn. ‘Extra’ verwijst naar kinderen die gedragsproblemen hebben of waarbij sprake is van een (licht)verstandelijke of zintuiglijke beperking. De kinderen kunnen een keuze maken tussen sport- en beweegactiviteiten of cultuuractiviteiten (tekenen, schilderen, toneelspelen, muziek en dans). Bij de activiteiten zijn minimaal twee professionals aanwezig. In een klein groepje van maximaal acht kinderen, met heel veel aandacht en persoonlijke begeleiding, beleven de kinderen plezier aan sport of cultuur. Deelname aan de activiteiten zorgt voor groeiontwikkelingen bij de kinderen.

Club Extra vindt vanaf 5 oktober plaats op iedere woensdag van 16:00 tot 17:00 uur. Kinderen van 7 t/m 13 jaar kunnen zich aanmelden. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Vóór deelname aan de eerste activiteit vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats.

Locatie
Voor de sport- en beweegactiviteiten: Sportzaal KEC (Beatrixlaan 3, te Weert).
Voor de cultuuractiviteiten: RICK (Wilhelminasingel 12, te Weert).

Aanmelden
Bij vragen, nieuwsgierigheid of om aan te melden, kun je terecht bij Punt Welzijn (sport) of bij RICK (cultuur). Zie hieronder de contactgegevens.

Sport: Contactpersoon Punt Welzijn: Jenny Smeets
Telefoon: 06-27464443, email: j.smeets@puntwelzijn.nl
www.puntwelzijn.nl/activiteiten/clubextra

Cultuur: Contactpersoon RICK: Johannie van Tuel
Telefoon: 0495-533954, email: j.vantuel@rickraakt.nl
www.rickraakt.nl/clubextra