In oktober 2023 stond in de media dat er in de Middelstestraat 27 suikeresdoorns gekapt zouden worden; dit naar aanleiding van de slechte toestand van het trottoir. De veiligheid van voetgangers was in het geding.

Afgelopen maandag werd een start gemaakt met het kappen van de eerste bomen. Omwonenden werden ’s ochtends overvallen en maakten zich ongerust. Op een briefje die maandag in de brievenbus lag van een aantal omwonenden, stond dat de bomenkap tot uiterlijk 15 maart zou plaatsvinden en aansluitend het trottoir wort vervangen. De plantvakken worden opnieuw ingericht met bomen die beter passen bij de beschikbare ruimte.

Navraag bij de gemeente leverde het volgende antwoord op:

  • De bomen gaan gekapt worden in verband met worteldruk die steeds erger wordt. En waardoor de toegankelijkheid van de stoepen steeds meer onder druk komt te staan. Er komen nieuwe bomen voor terug.
  • Door miscommunicatie met / richting de aannemer is de communicatie richting bewoners te laat op gang gekomen. Dat betreuren we.
  • Er zijn bewoners die bezwaar hebben gemaakt. Met die bewoners gaan we in gesprek als gemeente. Die gesprekken hebben deze week plaats gevonden.

Update van omwonenden 4 maart 2024:

“Twee mensen van de gemeente zijn hier geweest om met ons en de buren te spreken over de bomenkap en hebben inderdaad uitgelegd dat het wel moet vanwege aanpak van de stoep en straat.

Ze hebben aangegeven dat we inspraak mogen hebben in welke bomen er terugkomen. De keus is uit 6 verschillende bomen. Dus wellicht kunnen we, wanneer wij iets horen van de gemeente, met de bewoners die willen en in onze straat wonen hier een keus uit maken.

Gesprek was heel fijn verlopen.

Ze gaven echt aan dat de communicatie erg fout is gegaan. Ook spraken ze over brieven die bij ons in ieder geval nooit zijn aangekomen. En dat door een reorganisatie van het werkschema van de rooier, ze dus onverwacht eerder begonnen waren.

Al met al waren wij blij met het gesprek en kijken uit naar de komst van de nieuwe bomen.”

Als Wijkraad Leuken hopen we, dat in de toekomst de communicatie tussen de gemeente Weert, de Wijkraad en betrokken omwonenden over dit soort ingrijpende bouw- en groenprojecten, tijdig en beter gaan verlopen.