De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is op en rondom postcodegebied 6004 RM (bedrijventerrein Leuken Noord), begonnen met bestrijding van de Aziatische tijgermug. Bij een reguliere controle is hier de tijgermug aangetroffen. De bestrijding is een voorzorgsmaatregel zodat de muggen geen kans krijgen zich te vestigen in Nederland. De gemeente Weert heeft bij de bestrijding geen rol, maar wil inwoners met vragen natuurlijk wel goed doorverwijzen.

Bestrijding
De Aziatische tijgermug is in Nederland ongewenst omdat de mug infectieziekten kan overdragen. In Nederland is dit nog niet voorgekomen en die kans wordt ook zeer klein ingeschat. Om ervoor te zorgen dat de tijgermug geen kans krijgt zich hier te vestigen, gaat de NVWA deze mug bestrijden, samen met ongediertebestrijders van firma Anticimex. De bestrijding begint waarschijnlijk in de week van 10 juli, afhankelijk van de weersomstandigheden, en duurt tot het einde van het muggenseizoen (oktober).

Broedplaatsen worden verwijderd of behandeld
Woon of werk je binnen 500 meter rond de locatie waar de tijgermug is gevonden? In dit gebied worden geschikte broedplaatsen van muggen verwijderd. Als dit niet kan, wordt er behandeld met een larvendodend middel om de larven van de mug te bestrijden. Dit middel is ongevaarlijk voor mensen en dieren. Als het nodig is, belt een inspecteur van de NVWA of een bestrijder van Anticimex bij je aan om jouw tuin of bedrijfsterrein te inspecteren en daar zo nodig een behandeling uit te voeren. Als je binnen 200 meter van een bandenbedrijf woont, is het mogelijk dat de NVWA op enkele plekken een bestrijdingsmiddel moet toepassen om muggen te bestrijden. Dit gebeurt alleen als er volwassen exotische muggen kunnen zitten. Als de NVWA dit middel toepast, informeert een inspecteur van de NVWA of bestrijder van Anticimex persoonlijk vooraf de bewoners en bedrijven die met het middel in aanraking kunnen komen. De inspecteur zal vragen om tot een uur na de behandeling binnen te blijven. Deze voorzorgsmaatregel geldt ook voor huisdieren.

Wat kun je zelf doen?
Muggen leggen hun eitjes bij voorkeur in kleine plasjes ondiep water. Je kunt in jouw tuin of omgeving op zoek gaan naar mogelijke broedplaatsen voor muggen en deze verwijderen:

  • Voorkom dat door een regenbui water blijft staan in bakken, open (afval)containers, emmers, bloempotten, kruiwagens, dekzeil en dergelijke. Ruim zoveel mogelijk op of leeg de objecten na iedere regenbui.
  • Ruim eventueel rondslingerende voorwerpen in je omgeving op.
  • Dek regentonnen mug-dicht af met een deksel of fijnmazig net.
  • Ververs wekelijks het water in gieters of drinkbakken.
  • Schrob plaatsen waar water in heeft gezeten of kan komen om mogelijke eitjes te verwijderen.
  • Zorg dat dakgoten goed doorlopen.
  • Meld overlast of gevonden exemplaren van exotische muggen.

We verzoeken je om de inspecteurs van de NVWA en andere betrokkenen bij de bestrijding jouw medewerking te verlenen bij het uitvoeren van hun werk.

Meer informatie
Meer informatie over de Aziatische tijgermug en de bestrijding ervan, is te vinden op de website van de NVWA. Voor gezondheidsgerelateerde vragen kun je bellen met GGD Noord-Limburg, telefoonnummer (088)119 1245. Voor andere vragen kun je bellen met de NVWA, telefoonnummer 0900-0388 of een email sturen naar info@nvwa.nl.

Met dank aan Weertdegekste