De stichting Hartsave Leuken sluit het jaar af met de plaatsing van een nieuwe AED. De aanschaf ervan werd mogelijk gemaakt door een mooie schenking van de stichting ‘Grieshejwindfonds.nl’.

Om een goede spreiding over de wijk Leuken te krijgen hadden we de wens om de eerste uitbreiding op Vrouwenhof invulling te geven.  Om de AED snel beschikbaar te hebben op Vrouwenhof, maar ook voor het buitengebied, hebben we hem kunnen plaatsen op de Kraanweg tegen de garage van het pand Heuvelweg 14. Ruud en Akima stelden hun garagemuur hier desgevraagd graag voor beschikbaar, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Met een iets meer gerust hart gaan we het nieuwe jaar in.