Op vrijdagmorgen 10 februari werden de eerste schoolprins en -prinses van IKC Leuken bekendgemaakt. Prins Rik en prinses Isabeau regeren de komende week over onze basisschool, geassisteerd door hun adjudanten Sophie van Gent en Luca Simons.

De vastelaovendj werkgroep had samen met de meester en juffen van groep 8 allerlei weetjes bedacht over de kinderen uit groep 8. Aan de hand van deze weetjes kwamen we erachter wie er dit jaar voorop mogen gaan met carnaval op IKC Leuken. Graag stellen wij de schoolprins en -prinses van IKC Leuken aan jullie voor. Hier zijn ze dan, onze hoogheden: Prins Rik en prinses Isabeau. Zij regeren de komende week over onze basisschool, geassisteerd door hun adjudanten Sophie van Gent en Luca Simons.

Zij regeren onder het motto: “Met völ zin, knalle vae met uch de vasteloavondj in!” Samen hebben zij de orde van “De Spetter” ingesteld. Direct na de bekendmaking hebben de leerlingen van IKC Leuken een klein feestje gevierd op het schoolplein.

Programma woensdag t/m vrijdag
Ook de komende week worden allerlei carnavalsactiviteiten georganiseerd op het IKC, met iedere dag een eigen thema:

Op woensdag 15 februari komen de kinderen al in de carnavalsstemming door zich een beetje te verkleden. Het is dan een gewone lesdag maar de kinderen mogen verkleed naar school komen.
Het thema is: Op woonsdig gieët ‘t gebeure, roeëd gael greun gaon zeen dan de kleure.   (op woensdag gaat het gebeuren, rood, geel groen zijn dan de kleuren).

Op donderdag 16 februari gaan ze door.
Ook dan is het een gewone schooldag, maar de kinderen mogen ook dan verkleed naar school komen. Het thema is: eder menke of möpke, zetj wat op zien köpke. (zet iets op je kop, het staat je vast top).

De bedoeling is dat ouders en kinderen creatief zijn en kijken wat ze hebben (zij hoeven dus niets te kopen). “Misschien heb je nog iets liggen, laat je je schminken of ga je iets knutselen.”

Op vrijdag 17 februari gaan het echt los met Prins Rik en prinses Isabeau.
Kinderen mogen dan verkleed naar school komen. Ze nemen gewoon eigen eten en drinken mee, de ouderraad zorgt voor een extra verrassing.
Het wordt een gezellige dag met dansjes, spelletjes en knutselactiviteiten.
Om 10:00 uur gaan de groepen 3 tot/met 8 naar zaal Jonas, waar Stefan Wolter en de Köpkes zullen optreden.