Ieder jaar plaatst de gemeente bladkorven in de wijk. Wijkbewoners kunnen hierin bladafval weggooien. De plekken van de bladkorven worden in overleg met de wijkraad geplaatst. De bladkorven staan op centrale plekken in de wijk. Dat betekent dat er niet in elke straat een bladkorf staat.

In de periode dat de bladeren van de bomen vallen, ruimt de gemeente Weert regelmatig bladeren op. We vragen iedereen om de bladkorven te gebruiken. Zo kunnen we samen de omgeving schoonhouden. De gemeente maakt de bladkorven regelmatig leeg.

Alleen bladeren in de bladkorf
In een bladkorf mag alleen bladafval. Doe geen ander (tuin)afval in de bladkorven. Dat levert namelijk problemen op bij het opruimen van het bladafval. Ander afval hoort thuis in de afvalbakken of bij de Milieustraat. Als er toch ander afval in een bladkorf zit, wordt de korf weggehaald en niet meer teruggeplaatst.

Zelf bladafval naar de Milieustraat brengen
Bladafval kun je ook zelf naar de Milieustraat. brengen. In de herfst- en wintermaanden (1 oktober tot 1 maart) kun je bladafval daar gratis brengen. Dat kost je dus geen knip van de Weerterlandpas. Voor ander afval, zoals snoeiafval, takken, hout, puin of plastic, heeft u wél een Weerterlandpas nodig. Voor de contactgegevens en openingstijden van de Milieustraat op de website.

Locaties
Hieronder kun je zien waar de gemeente bladkorven op Leuken heeft geplaatst.
Er is overleg geweest met de wijkraden van de wijken waar de situatie gewijzigd is. Voor het seizoen 2023 / 2024 gaat de gemeente in overleg met alle wijk- en dorpsraden over de locaties van de bladkorven. Wanneer u als buurt een voorstel heeft voor de (ver)plaatsing van een bladkorf, kunt u dit aangeven bij uw wijk- of dorpsraad.

Achterstestraat – Middelstestraat
Beemdenstraat – Middelstestraat
Middelstestraat (School) t.o.v. Frankenstraat
Middelstestraat ter hoogte van nr. 1 op grasveld
Tromplaan-Helfrichstraat
Hoek Hoefbemderweg / Leukerschansstraat
Kruising Heuvelweg / Leukerschansstraat

Lees ook de informatie op de gemeente website.