In het teken van de Week tegen Eenzaamheid organiseren diverse Weerter organisaties en verenigingen activiteiten om mensen dichter bij elkaar te brengen. In de Week tegen Eenzaamheid van 29 september t/m 6 oktober vinden er door het hele land veel speciale activiteiten plaats om extra aandacht te vragen voor het thema eenzaamheid. Punt Welzijn heeft een overzicht gemaakt van de activiteiten die plaats gaan vinden in Weert.

Eenzaamheid
1 op de 10 mensen in Nederland voelen zich erg eenzaam. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.

Week tegen Eenzaamheid
Door het hele land is er tijdens de Week tegen Eenzaamheid extra aandacht voor het thema eenzaamheid en sociaal isolement. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen.

Agenda
Binnen Weert vinden de allerlei activiteiten plaats in de Week tegen de Eenzaamheid. Zie website PuntWelzijn.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
De Week tegen Eenzaamheid 2022 wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer dan 250 gemeenten en zo’n 170 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn bij het programma aangesloten. Samen zetten zij zich in om de trend van eenzaamheid te doorbreken. Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Voor meer informatie over de activiteiten in Weert kun je contact opnemen met Kim Ogier van Punt Welzijn via k.ogier@puntwelzijn.nl