Van sporthalgebied naar Luuëkerpârk

Maatschappelijk & verantwoord

Gebied

 voor

Leukerpark

Leukerpark

na 

Het voormalige sporthalgebied op Leuken, een gebied wat ooit het sportieve hart van Leuken was, lag er troosteloos en verlaten bij. Alles wat er ooit stond van de tennisvereniging, de atletiek vereniging en de sporthal zelf is tot de grond toe gesloopt. Alleen de fundamenten zijn nog het stille bewijs van het ooit bruisende gebied.
Dat is nu niet meer zo! Inmiddels ligt er een door bewoners vormgegeven park en is de andere helft van het gebied in ontwikkeling tot winkelcentrum.

Lang is onduidelijk geweest wat de bestemming zou gaan worden van het gebied. Woningbouw was aanvankelijk het uitgangspunt, maar door de crisis die ook in Weert goed merkbaar is, is dit plan in het ronde archief verdwenen. Uiteindelijk krijgt een deel van het gebied nu een uitermate goede bestemming door de bouw van een nieuw winkelgebied dat de winkelstrip aan de Friezenstraat zal vervangen. Voor meer informatie over het winkelgebied lees verder ...

Het Luuëkerpârk is gerealiseerd op een grondgebied van zo’n 15.000 tot 20.000 m2 waar de komende jaren geen bestemming voor was. De Wijkraad Leuken zag dit als een uitgelezen kans om met burgerparticipatie in de wijk Leuken aan de slag te gaan.


Dat een en ander is gelukt, maakt de Wijkraad trots. Niet alleen een moestuinencomplex met ruim 100 tuintjes zijn gerealiseerd maar ook een fietscrossbaan, natuurlijke speeltuin, beweegzone en veel recreatieve voorzieningen. Jong en oud kan van het gebied gebruik maken.

Leukerpark

Doelstelling van het project

De doelstelling was om samen met bewoners en maatschappelijke organisaties een plan te ontwikkelen voor herinrichting van het gebied voor een periode van minimaal 5 jaar. Gaandeweg de ontwikkelingen werd duidelijk dat een periode van 5 jaar te kort is om een project van dergelijke omvang voor te realiseren. Een voorwaarde voor realisatie van dit plan was dan ook dat de gemeente Weert het gebied voor minimaal 10 jaar ter beschikking zou stellen en dat is gelukkig ook gelukt.

Het eerste plan voor het park zag er in 2014 als volgt uit:

Afbeelding

Voor het grootste deel is dit oorspronkelijke plan daadwerkelijk gerealiseerd.

Participatie 

Plattegrond

 

Het plan is tot stand gekomen door samenwerking van bewoners van Leuken, wijkraad Leuken en verschillende maatschappelijke organisaties uit Weert. Ook met input van bewoners die niet deelnemen aan de verschillende werkgroepen. Hiervoor hebben alle bewoners van Leuken de mogelijkheid gekregen om hun ideeën te delen met de werkgroep via internet, via ideeënbussen in de wijk en via persoonlijk contact op bijv. de culinaire inloopmarkt in de wijk. Op bovenstaande afbeelding is de eerste tekening te zien welke is gemaakt n.a.v. de eerste brainstormsessies in het najaar van 2014.

Bundelen van maatschappelijke thema's

In het plan is getracht om zo veel mogelijk sociale en maatschappelijke thema’s te bundelen, denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, maatschappelijke inzet, scholing/educatie en social return. In het plan voor het gebied zijn vele functies gecombineerd, maar het plan is ook bedoeld als voorbeeldfunctie voor vele nieuwe burgerparticipatie projecten in de toekomst.

Het voormalige sporthalgebied is langzamerhand geworden tot een bruisend park in de wijk Leuken!

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail aan sporthalgebied@wijkraad-leuken.nl voor meer informatie.

Laatste informatie

Mei 2017- Er is veel gebeurd in een jaar: in september 2016 vond het wijkfeest plaats op het Luuëkerpârk als officiële opening van het gebied. Veel mensen kwamen een kijkje nemen bij de activiteiten en in het moestuinencomplex.
2017 stond verder in het teken van de wedstrijd Kern met Pit. In januari 2017 werden wij Limburgse winnaar en werd het park uitgeroepen tot Kern met Pit Limburg. Hier hing een leuke geldprijs aan vast en de gelegenheid om Limburg te vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale: daar werden wij Zilveren Pit van Nederland en wonnen weer een mooi bedrag om mee naar huis te nemen: allemaal om het park nog mooier te maken.
In maart 2017 konden we mede hierdoor een aantal paden aanleggen, de waterhuishouding op orde maken en een jeu de boules baan aanleggen.

In 2017 leggen we de nadruk op onderhoud en beheer en op het realiseren van activiteiten in het park, door bewoners en voor bewoners! Meer informatie hierover volgt.  

Leukerpark

Januari 2016 - De voorbereidingen voor de verdere invulling van het gebied zijn in volle gang. Dit voorjaar wordt de natuurlijke speelplek verder ingericht met speelelementen. Wordt de beweegtuin voor de sportieve bezoeker van het gebied gerealiseerd en gaan we aan de slag met de nodige aanplant van bomen en planten. Aan het begin van de zomer zal het gebied dat de naam Luuëkerpârk heeft gekregen en het volkstuincomplex officieel geopend worden tijdens een feest dat gewonnen is met een actie van Wonen Limburg. Momenteel lopen er nog een aantal subsidie-aanvragen, afhankelijk hiervan worden delen van de plannen die nog in de la liggen ook nog uitgevoerd dit jaar. Op 13 maart zal tijdens NL Doet weer een grote groep vrijwilligers in het gebied aan de slag gaan.

November 2015 - Met dit project heeft wijkraad Leuken in 2015 voor de tweede keer de Mijn Straat Jouw Straat trofee in de wacht gesleept.

Najaar 2015 - Project in samenwerking met Basisschool Leuken.

Voorjaar 2015 - Realisatie crossbaan en plaatsing klimbomen.

21 mrt. 2015 - NL Doet actie waarbij de eerste voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de volkstuinen. Daarnaast is er samen met jongeren en het jongerenwerk van Punt Welzijn gewerkt aan het maken van onderdelen voor de natuurlijke speeltuin.

Jan. 2015 - Plaatsen ideeënbussen in de wijk Leuken.

11 jan. 2015 - In samenwerking met wethouder Litjens de eerste palen slaan als afbakening van het gebied.

11 nov. 2014 - Flyeractie tijdens de optocht met St. Maarten.

Zomer 2014 - Eerste brainstorm met Punt Welzijn, Gemeente, Wonen Limburg en bewoners van Leuken.

Voorjaar 2014 - eerste plannen voor project herinirichting sporthalgebied.

Indien de datum in rood is weergegeven, klik dan op de datum voor meer informatie.

Geef uw mening
Is er op Leuken interesse in een JeugdWijkraad? Meedenken, meeorganiseren van activiteiten voor en/of door de jeugd van Leuken. Maar ook bv. brainstormen over wat de jeugd van Leuken hier graag anders zou willen zien.
Ja! Wat een geweldig idee
Ben of ken je iemand die hier wel aan mee zou willen doen?
Stuur een mail naar activiteiten@wijkraad-leuken.nl
Nee, geen behoefte aan
Inschrijven wijkflits
Ontvangt u de wijkflits al?
Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt in uw wijk? Schrijf u dan nu in voor de digitale wijkflits:
Privacy Statement
Algemene voorwaarden

©2019 - Wijkraad Leuken