Laatste nieuws Hartsave Leuken

titel

19 januari 2019

Leuken heeft zo’n 4000 inwoners. Iedere dag of nacht kan ook jouw buurman of buurvrouw een hartstilstand krijgen. Kun je hem of haar dan redden? Met Hartsave Leuken gaan we een goed dekkend Netwerk voor onze wijk oprichten waar ook jij aan kunt bijdragen.

Nieuwe reanimatie cursus
Interesse om deel te nemen aan een reanimatie cursus? Dat kan in onze wijk. Wij organiseren een cursus voor buurtgenoten die nog nooit een reanimatieopleiding hebben gevolgd. De opleiding wordt op twee avonden gegeven op 28 maart en 4 april. Locatie en tijdstip volgen na aanmelding. Je kunt je aanmelden via onze site www.hartsaveleuken.nl 

Jaarverslag 2018
Hartsave Leuken heeft in 2018 stappen gezet om over voldoende middelen te beschikken. Zo is een donatie ontvangen van de Sponsorwinkel en van het Rabo Dichterbij fonds. Er is ook een opzet gemaakt voor een donateursactie. De voorbereidingen zijn getroffen om bij enkele fondsen subsidies aan te vragen zoals bij NL Doet en gemeente Weert. Op de website vindt u het financieel verslag van de stichting.

AED's in de wijk
In de wijk hangen AED’s om een snelle hulpverlening te realiseren. De AED op het St. Job plein is toegezegd maar is nog niet geplaatst. Ook is er overleg geweest met Intratuin. Echter de aanwezige AED is alleen voor intern gebruik.

Hoofdpunten jaarverslag 2018
Inzet vrijwilligers
Dit jaar is tweemaal een beroep gedaan op onze vrijwilligers. Helaas heeft de reanimatie niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Communicatie naar de wijk
De communicatie over Hartsave Leuken vindt veelal plaats via de digitale weg. Onze website en Facebook pagina zijn actueel. Ook leveren we af en toe materiaal aan voor de wijkflits. Er is overleg geweest met de wijkraad hoe we elkaar kunnen versterken. Om fysiek zichtbaar te zijn in de wijk hebben we ons dit jaar ons ook gepresenteerd op het wijkfeest. Jammer dat de weergoden niet meewerkten. De reacties waren overwegend positief.

AVG
De invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG) werd uitgewerkt voor de stichting. De vrijwilligers hebben hier positief op gereageerd. Ons privacybeleid staat ook op de website.

Succesvolle herhalingscursus 11-12-2018
Joost Slaats en Ron Haex verzorgden voor zeven vrijwilligers uit Leuken een herhalingsles. We konden gebruik maken van het Scoutinggebouw. Waarvoor onze hartelijke dank! Na een kort welkomstwoord van de voorzitter werd gestart met oefenen. Het eerste deel werd stilgestaan bij de praktijk en daarna de techniek van reanimeren en beademen. Een inspirerende en leerzame avond volgens de cursisten.

Plannen 2019
Er worden een basiscursus voor nieuwe vrijwilligers en twee herhalingscursussen, in het voor- en najaar, georganiseerd.

Communicatie met de inwoners van onze wijk vindt plaats via de website Facebook, mail en de wijkflits en website van de wijkraad.
Aandachtspunten zijn beschikbaarheid AED, oproepen van de vrijwilligers en aanwezig zijn op het jaarlijkse wijkfeest.

Het huidige bestuur bestaat uit vier leden. Om de continuïteit te borgen is uitbreiding naar vijf leden wenselijk. Op deze manier is de stichting minder kwetsbaar.

Om over voldoende middelen te beschikken worden de volgende acties opgestart:
- aanmelden bij Rabobank Samenfonds
- donateursactie
- subsidie aanvragen bij fonds 0495
- subsidie aanvragen bij Jo Bergmans Stichting
- aanmelden bij NL Doet
- collecteren in voorjaar 2019

Geef uw mening
Is er op Leuken interesse in een JeugdWijkraad? Meedenken, meeorganiseren van activiteiten voor en/of door de jeugd van Leuken. Maar ook bv. brainstormen over wat de jeugd van Leuken hier graag anders zou willen zien.
Ja! Wat een geweldig idee
Ben of ken je iemand die hier wel aan mee zou willen doen?
Stuur een mail naar activiteiten@wijkraad-leuken.nl
Nee, geen behoefte aan
Inschrijven wijkflits
Ontvangt u de wijkflits al?
Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt in uw wijk? Schrijf u dan nu in voor de digitale wijkflits:
Privacy Statement
Algemene voorwaarden

©2019 - Wijkraad Leuken