Aanstellingsbeleid

Vrijwilligers Wijkraad Leuken

1. Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen bij Stichting Wijkraad Leuken kunnen kiezen voor een eenmalige vrijwillige inzet bij evenementen en activiteiten en/of voor een projectmatige inzet.

2. Voorlichting

Stichting Wijkraad Leuken organiseert regelmatig groepsbijeenkomsten waarin zij kandidaat vrijwilligers informeert over haar projecten, evenementen en activiteiten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt voor de eerste keer kennis gemaakt.

3. Intake

Met kandidaat vrijwilligers voor langdurig vrijwilligerswerk op projectbasis wordt een intakegesprek gevoerd door de projectleiding van het betreffende project. In dit gesprek komen aan de orde:

A) Motivatie van de vrijwilliger om bij Stichting Wijkraad Leuken te komen werken; Arbeidsverleden/ervaring van de vrijwilliger;
B) Het belang dat de Stichting hecht aan een veilig klimaat voor onze leden en vrijwilligers;
C) Verplichte aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag, voor vrijwilligers met  inzet met een structureel karakter;
D)) Met kandidaat vrijwilligers voor eenmalige evenementen en activiteiten wordt geen apart intakegesprek gevoerd. Tenzij de betreffende persoon niet heeft deelgenomen aan een voorlichtingsbijeenkomst of dat er twijfels zijn over integriteit en kwaliteit van de desbetreffende persoon.
E) Uitgangspunt van Stichting Wijkraad Leuken is dat met alle kandidaat vrijwilligers eerst gesproken is voordat zij worden ingezet bij een evenement, activiteit of project van de stichting.

4. Verklaring Omtrent Gedrag

Stichting Wijkraad Leuken stelt als voorwaarde dat vrijwilligers die op projectbasis met kwetsbare doelgroepen werken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgeven. De kosten hiervoor worden vergoed door Stichting Wijkraad Leuken.

Geef uw mening
Wil jij ook een actieve wijkraad voor Leuken?
Ja, ik wil meehelpen - mail naar info@wijkraad-leuken.nl
Wel belangrijk, maar geen tijd om te helpen
Wijkraad is voor mij niet van belang
Inschrijven wijkflits
Ontvangt u de wijkflits al?
Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt in uw wijk? Schrijf u dan nu in voor de digitale wijkflits:
Privacy Statement
Algemene voorwaarden

©2019 - Wijkraad Leuken