Geen RommelRoute op Leuken dit jaar!
26 maart 2017

Op zondag 7 mei a.s. zou voor de 5e keer de RommelRoute op Leuken plaatsvinden. Helaas is het aantal aanmeldingen dit jaar enorm veel lager dan voorgaande jaren. Reden waarom de organisatie heeft besloten om de jubileum editie van de RommelRoute minimaal 1 jaar uit te stellen. In 2018 of in 2019 wordt opnieuw bekeken of er voldoende animo is voor de organisatie van de RommelRoute.

In september van dit jaar organiseert de wijkraad weer het Luuëkerpârk feest. Het idee is om op die dag in en rond het Luuëkerpârk een rommelmarkt te organiseren. Zo kunnen de wijkbewoners die zich hadden aangemeld toch nog van hun tweedehands spullen af komen.

Naast het wijkfeest zijn er dit jaar nog veel meer activiteiten in de wijk. Zo vindt in juni de jaarlijkse Buitenspeeldag plaats en in november zal ook weer het grootse St. Maartensvuur - met voorafgaand de optocht door de wijk - worden ontstoken.

Met vriendelijke groet,
Wijkraad Leuken